”DET FINNS EN MOTSÄTTNING MELLAN INNOVATION OCH PATIENTDATASKYDD”

Advokaten Karl-Fredrik Björklund om motsättningen mellan innovation och patientintegritet.

Två intressen står mot varandra, skyddet för den personliga integriteten och strävan att öka innovationen inom sjukvården. Här måste alla aktörer tänka nytt och bryta gamla mönster för att framsteg ska ske eftersom ”dataskyddsförordningen” ger så lite utrymme, menar Karl-Fredrik Björklund.

SVETLANA BAJALICA LAGERCRANTZ OM GENFORSKNING OCH CANCER

 

Svetlana Bajalica Lagercrantz är överläkare och docent vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hör henne här berätta om genforskningens fantastiska möjligheter för att kunna behandlar cancer och om varför reglerna kring dom svenska patientdata registerna måste ändras då dom är livsavgörande för patienterna.

I intervjun berättar hon även om betydelsen och effekterna av att den superkända skådespelaren Angelina Jolie gick ut och offentligt och berättade att hon opererat bort båda brösten för att därmed minska risken för bröstcancer med åttio procent.

DARJA ISAKSSON OM DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

Darja Isaksson sitter i statsministerns innovationsråd och utsågs 2016 till Årets mäktigaste opinionsbildare av Veckans Affärer. Här berättar hon om digitaliseringens revolutionerande konsekvenser för det svenska samhället och individen.

Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter att förstå komplexa system på nytt sätt och den största nyttan av digitaliseringen ser hon inom hälsa och miljö där digitaliseringen kan få revolutionerande konsekvenser för samhället och individen.

Hälsa är att av de områden som Darja fokuserar extra mycket på just nu och hon menar digitaliseringen kan snabba på forskningen av läkemedel. Och att dom studier som som ligger till underlag för att få ett läkemedel godkänt kan bli effektivare med digitaliseringen.

Detta och mycket annat berättar Darja Isaksson för Innovation Sverige och Veckans Affärer.

ICA RÄDDAR KLIMATET OCH SVENSK FOLKHÄLSA MED NYA APPAR


ICAs VD Per Strömberg-  innovation räddar folkhälsan och klimatet

Innovation, digitalisering och grön mat ska rädda svenska folkhälsan.
Hoten mot den svenska folkhälsan är påtagliga och skrämmande med ökad barnfetma, diabetes och stroke som resultat av fel levnadsvanor.
Resultat blir drastiska skattehöjningar och ett stort individuellt lidande bland den del av befolkningen som inte lyckas ställa om mot sunda levnadsvanor.
ICAs VD Per Strömberg tar dessa hot på allvar och med hjälp av egna vårdcentraler,  tekniska innovationer, ökad digitalisering samt en stor satsning på hälsosam grön mat vill han rädda den svenska folkhälsan.
Hör honom berätta nya apparna som räddar både folks hälsa och klimatet.  Och varför det blir helt avgörande för både hälsa och miljö att köttet ersätts med grön ekologisk mat.

DEN PREVENTIVA DIGITALA HÄLSOSEKTORN KAN SPARA ENORMA SUMMOR PENGAR

 

 

Telia har tagit klivet in i vård- och preventiva hälsosektorn. Snart ska svenskarna via särskilda abonnemang kunna övervaka sin egen hälsa från hemmet och skicka vidare sina data till vården.

I intervjun pratar Niklas Sundare, affärsansvarig för Telia Healthcare om möjligheterna som den pågående digitaliseringen av vården innebär och vilken typ av data som blir viktig för framtidens vårdutveckling. Samt om vilka förändringar som är nödvändiga inom vården för att skatten inte ska behöva höja drastiskt.
”Det finns enorma pengar att spara för samhället genom preventiv vård, menar Niklas Sunder och tycker att den resa vi har framför oss är otroligt spännande.

PATIENT RAPPORTERAD DATA EN GULDGRUVA

I intervjun berättar Tomas Jernberg bland annat om vilken stor betydelse patient rapporterad data kommer att få för människors hälsa och välfärdssystemet i framtiden. Han berättar även om det stora misslyckandet med att få hjärtpatienter att vidta livsnödvändiga livsstilsförändringar.

Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart samlar kontinuerligt in information från samtliga patienter i landet som vårdas på en hjärtinfarktsavdelning eller genomgår kranskärlsingrepp eller hjärtoperation.

BÖRJA TALA OM SVERIGES FRAMTID PÅ RIKTIGT

Prof Magnus Henrekson ”Vi måste börja tala om Sveriges framtid på riktigt”

Hör honom här berätta:

– Om dom främsta utmaningarna inom life sience området i Sverige.

– Om vilken roll staten borde spela för att främja innovation inom life sience området. Idag hindrar staten innovation genom att spela fel roll, enligt professor Henrekson.

– Om vilken den bästa modellen är för de stora läkemedelsbolagen för att driva fram innovation.

– Om nya affärsområdet ”preventiv vård”.  Det krävs djupt engagerade och intresserade politiker för att vi ska kunna börja nå viktiga resultat inom preventiv hälsovård, menar professor Henrekson.

– Om varför Sverige håller på att tappa fotfästet som forskarnation och vilka konsekvenser det får.

– Om varför ansvariga politiker måste börja tala om Sveriges framtid på riktigt och gärna i ett 20 års perspektiv.