NOBELHUSET BÖR PLACERAS I FORSKARMILJÖ

”Innovation gynnas av oväntade möten, inte en kontorsmiljö mitt i city”

Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck är starkt kritisk till att placera det nya Nobelhuset på Blasieholmen.

Ur innovationssynpunkt är Hagastaden överlägsen Blasieholmen som plats för det nya Nobelhuset, säger Assar Lindbeck, Sveriges mest kända professor i ekonomi.

”Innovation gynnas av de oväntade mötena och de äger rum i forskningsmiljö, inte i en kontorsmiljö i city” dundrar han.

Han är starkt kritisk mot de nuvarande byggplanerna, som han kallar obegripliga och miljöförstörande. Det blir som ”ett kärnkraftverk i guld”, placerat i en av Stockholms känsligaste miljöer.

Dessutom riskerar det att spränga alla kostnadsramar och lämna en bitter eftersmak för skattebetalarna, inte minst för H&M- och Wallenbergstiftelserna som riskerar att stämplas som miljöförstörare i framtiden, enligt Lindbeck.

Sylvia Schwaag Sergers kapitel i vår bok Position Sverige

SylSch LÄS  Sylvia Schwaag Sergers kapitel ”Innovation: En internationell utblick” i vår nya debattbok Position Sverige. Här redogör hon för hoten mot Sveriges innovationsfrågor och varför vi inte kan luta oss tillbaka och tro att vi har ”paxat” en världsledande innovationsposition för all framtid.

Sylvia Schwaag Serger är adjungerad professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och direktör för internationell strategi på VINNOVA.