MIKAEL DAMBERG OM INNOVATIONSKLIMATET

Hör Mikael Damberg, regeringens närings- och innovationsminister (s) berätta om sin syn på den svenska innovationsklimatet och den fjärde industriella revolutionen.
”E-hälsa kommer att explodera, förnya vården och skapa mycket värde” spår Mikael Damberg och avslöjar att regeringen just nu tittar på hur rörligheten in och ut i bolag ska kunna ökas. ”Det är viktigt för innovation”. Hör mer av hans tankar två år inför nästa val, bland annat om den heta optionsfrågan:

 

 

NOBELHUSET BÖR PLACERAS I FORSKARMILJÖ

”Innovation gynnas av oväntade möten, inte en kontorsmiljö mitt i city”

Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck är starkt kritisk till att placera det nya Nobelhuset på Blasieholmen.

Ur innovationssynpunkt är Hagastaden överlägsen Blasieholmen som plats för det nya Nobelhuset, säger Assar Lindbeck, Sveriges mest kända professor i ekonomi.

”Innovation gynnas av de oväntade mötena och de äger rum i forskningsmiljö, inte i en kontorsmiljö i city” dundrar han.

Han är starkt kritisk mot de nuvarande byggplanerna, som han kallar obegripliga och miljöförstörande. Det blir som ”ett kärnkraftverk i guld”, placerat i en av Stockholms känsligaste miljöer.

Dessutom riskerar det att spränga alla kostnadsramar och lämna en bitter eftersmak för skattebetalarna, inte minst för H&M- och Wallenbergstiftelserna som riskerar att stämplas som miljöförstörare i framtiden, enligt Lindbeck.

BÖRJA TALA OM SVERIGES FRAMTID PÅ RIKTIGT

Prof Magnus Henrekson ”Vi måste börja tala om Sveriges framtid på riktigt”

Hör honom här berätta:

– Om dom främsta utmaningarna inom life sience området i Sverige.

– Om vilken roll staten borde spela för att främja innovation inom life sience området. Idag hindrar staten innovation genom att spela fel roll, enligt professor Henrekson.

– Om vilken den bästa modellen är för de stora läkemedelsbolagen för att driva fram innovation.

– Om nya affärsområdet ”preventiv vård”.  Det krävs djupt engagerade och intresserade politiker för att vi ska kunna börja nå viktiga resultat inom preventiv hälsovård, menar professor Henrekson.

– Om varför Sverige håller på att tappa fotfästet som forskarnation och vilka konsekvenser det får.

– Om varför ansvariga politiker måste börja tala om Sveriges framtid på riktigt och gärna i ett 20 års perspektiv.