ÖDESFRÅGA FÖR SVERIGE- VÅRDSYSTEMEN MÅSTE BÖRJA KOMMUNICERA

ÖDESFRÅGA FÖR SVERIGE- VÅRDSYSTEMEN MÅSTE BÖRJA KOMMUNICERA 

Professor Martin Ingvar känner stark oro för att utvecklingen inom svensk life science går för långsamt.
Han har nu av regeringen fått en stor ödesfråga i famnen. Som ordförande för innovationsprogrammet SWElife försöker han staka ut vägen framåt och få svenska vårdsystemen att börja kommunicera med varandra på ett sätt som gynnar alla vårdens aktörer: läkemedelsbolagen, vården och patienterna. Resultatet ska formuleras som en vitbok som kan kunna ligga till grund för andra digitaliseringsprojekt inom hälso- och sjukvården.

Bakgrunden är att Sverige har hamnat rejält på efterkälken inom digitalisering av vård och omsorg. Vårdens och omsorgens system är byggda för enskilda landsting, regioner och kommuner och systemen kan inte kommunicera med varandra. Det gör informationshanteringen ineffektiv och försvårar för vårdpersonalen, vilket gör det svårt att i framtiden möta medborgarnas förväntningar på en säker, tillgänglig och högkvalitativ vård om det inte sker förändringar.

Martin Ingvar menar att life sciense-Sverige ligger cirka 30 år efter övriga industrin gällande implementering av effektiva digitaliserings strukturer. I intervjun berättar han om vad som händer om vi inte lyckas me denna ödesfråga och belyser även enskilda fungerande exempel där de digitala systemen hanterar kvalitetsdata från patienter på ett mycket effektivt sätt som gynnar innovation, affärer och inte minst patienterna.
 

TECHJÄTTARNA KOMMER TA ÖVER SJUKVÅRDEN

Framtidsforskaren: Techjättarna kommer ta över sjukvården

De innovativa techjättarna, såsom Google och Facebook, kommer att ta över sjukvården, spår framtidsforskaren Håkan Eriksson.

Både Apple och Google – med 100-tals miljoner användare var – har börjat bygga ett internationellt hälsonätverk; de bedriver forskning samt erbjuder nu olika vård- och hälsotjänster.

Eftersom de innovativa tech-jättarnas tjänster är användarvänliga och passar väl in på konsumenternas behov kommer de ta över allt mer från de traditionella vårdaktörerna – och revolutionera hälsovården. Det förutspår framtidsforskaren och läkaren Håkan Eriksson.

Vad händer då med den traditionella vården, har den snart spelat ut sin roll?

”Med de nya digitala tjänsterna kommer patienterna och individen vara de som driver på utvecklingen och ställer krav” säger Håkan Eriksson.

SVETLANA BAJALICA LAGERCRANTZ OM GENFORSKNING OCH CANCER

 

Svetlana Bajalica Lagercrantz är överläkare och docent vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hör henne här berätta om genforskningens fantastiska möjligheter för att kunna behandlar cancer och om varför reglerna kring dom svenska patientdata registerna måste ändras då dom är livsavgörande för patienterna.

I intervjun berättar hon även om betydelsen och effekterna av att den superkända skådespelaren Angelina Jolie gick ut och offentligt och berättade att hon opererat bort båda brösten för att därmed minska risken för bröstcancer med åttio procent.

ICA RÄDDAR KLIMATET OCH SVENSK FOLKHÄLSA MED NYA APPAR


ICAs VD Per Strömberg-  innovation räddar folkhälsan och klimatet

Innovation, digitalisering och grön mat ska rädda svenska folkhälsan.
Hoten mot den svenska folkhälsan är påtagliga och skrämmande med ökad barnfetma, diabetes och stroke som resultat av fel levnadsvanor.
Resultat blir drastiska skattehöjningar och ett stort individuellt lidande bland den del av befolkningen som inte lyckas ställa om mot sunda levnadsvanor.
ICAs VD Per Strömberg tar dessa hot på allvar och med hjälp av egna vårdcentraler,  tekniska innovationer, ökad digitalisering samt en stor satsning på hälsosam grön mat vill han rädda den svenska folkhälsan.
Hör honom berätta nya apparna som räddar både folks hälsa och klimatet.  Och varför det blir helt avgörande för både hälsa och miljö att köttet ersätts med grön ekologisk mat.

DEN PREVENTIVA DIGITALA HÄLSOSEKTORN KAN SPARA ENORMA SUMMOR PENGAR

 

 

Telia har tagit klivet in i vård- och preventiva hälsosektorn. Snart ska svenskarna via särskilda abonnemang kunna övervaka sin egen hälsa från hemmet och skicka vidare sina data till vården.

I intervjun pratar Niklas Sundare, affärsansvarig för Telia Healthcare om möjligheterna som den pågående digitaliseringen av vården innebär och vilken typ av data som blir viktig för framtidens vårdutveckling. Samt om vilka förändringar som är nödvändiga inom vården för att skatten inte ska behöva höja drastiskt.
”Det finns enorma pengar att spara för samhället genom preventiv vård, menar Niklas Sunder och tycker att den resa vi har framför oss är otroligt spännande.

PATIENT RAPPORTERAD DATA EN GULDGRUVA

I intervjun berättar Tomas Jernberg bland annat om vilken stor betydelse patient rapporterad data kommer att få för människors hälsa och välfärdssystemet i framtiden. Han berättar även om det stora misslyckandet med att få hjärtpatienter att vidta livsnödvändiga livsstilsförändringar.

Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart samlar kontinuerligt in information från samtliga patienter i landet som vårdas på en hjärtinfarktsavdelning eller genomgår kranskärlsingrepp eller hjärtoperation.

Torbjörn Hägglöf om superdatorn Watson

Kognitiva datorn Watson är en av de största innovationerna i IBMS historia.

Hör IBMs Torbjörn Hägglöf berätta om datorn som går från att vara ett barn till en klok professor och hjälper läkare att fatta dom bästa besluten åt patienten och dessutom sparar massor av pengar åt sjukvården. Men det finns risker om inte alla information som matas in hanteras på rätt sätt.

IBM talar nu om att it är på väg in i en tredje era. Först kom hålkorten, sedan datorprogrammen som vi känner dem i dag. Nästa steg är kognitiva datorer där Watson är först ut.

Hittills har IBM satsat 7 miljarder och anställt 2000 personer inom Watson projektet.