DEMENSSJUKDOMAR KOSTAR MER ÄN VÄRDET AV APPLE

Du kan idag förebygga din egen hälsa för att säkra ett friskare liv i framtiden. Forskningen har kommit långt och om du upptäcker symptom i tid, finns det bot, bromsmedicin och behandling mot både cancer, Alzheimer och andra dödliga sjukdomar. Men hur ska vi göra för att alla ska få möjlighet att testa sig regelbundet? Vem tar ansvar för att vi upptäcker sjukdomar i tid och vem betalar?
Dr Jina Swartz, som forskar på neurologiska sjukdomar och Alzheimers, spår en tsunami av sjukvårdskostnader, som inget land i världen kommer att klara av, om vi inte snabbt hittar sätt att upptäcka i tid och att bota.

HEALTHCARE SYSTEM WILL COLLAPSE- a dialogue on Alzheimer

Healthcare systems will collapse – a dialogue on Alzheimerj

Researchers have been struggling for decades, trying to figure out the mystery of Alzheimer’s disease. Is there cracks of hope in research? And what are the threats of this disease to society? The world’s most prominent researchers met in Stockholm in March and their message to policy- and decision makers is that the situation is critical. “Healthcare systems will collapse if we don’t find treatment”, says Professor Bengt Winblad, followed by Dr Jina Swartz stating, “The situation is critical”.

FOTNOT:
Bengt Winblad, Professor of Geriatrics at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society at Karolinska Institutet, and a member of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet since 1988. Professor Winblad is an honorary professor at several universities, including Beijing University in China. Through the years, he has been receiving a number of awards. Professor Winblad is the world’s most prominent researchers in the Alzheimer field.

Dr Jina Swartz [MB BCh Cum Laude, MSc Med (Neurology), PhD (Cambridge)] is the Executive Director and Neuroscience Therapeutic Area Head for MSD (Merck Sharp and Dohme) European Clinical Development, based in the European Innovation hub in London, UK. Dr Swartz is one of the world’s leading researchers in Alzheimer’s.

INNOVATIV METOD NOSHÖRNINGENS RÄDDNING?

Innovativ metod noshörningens räddning?

Med ett nytt grepp har noshörningen räddats från total utrotning i södra Afrika. En överenskommelse mellan länderna i södra Afrika har gjort det möjligt att flytta dem till det säkrare Botswana.

”Innovation är att ta ett gammal problem och se det med nya ögon” säger Map Ives, som är landets nationella noshörnings koordinator och hjärnan bakom det innovativa programmet, i denna exklusiva intervju i vildmarken.

Läs mer på http://www.rhinoconservationbotswana.com . Om hur du själv kan vara med och rädda noshörningen. Mr Map Ives e-post adress är: map@rhinoconservationbotswana.com

 

ÖDESFRÅGA FÖR SVERIGE- VÅRDSYSTEMEN MÅSTE BÖRJA KOMMUNICERA

ÖDESFRÅGA FÖR SVERIGE- VÅRDSYSTEMEN MÅSTE BÖRJA KOMMUNICERA 

Professor Martin Ingvar känner stark oro för att utvecklingen inom svensk life science går för långsamt.
Han har nu av regeringen fått en stor ödesfråga i famnen. Som ordförande för innovationsprogrammet SWElife försöker han staka ut vägen framåt och få svenska vårdsystemen att börja kommunicera med varandra på ett sätt som gynnar alla vårdens aktörer: läkemedelsbolagen, vården och patienterna. Resultatet ska formuleras som en vitbok som kan kunna ligga till grund för andra digitaliseringsprojekt inom hälso- och sjukvården.

Bakgrunden är att Sverige har hamnat rejält på efterkälken inom digitalisering av vård och omsorg. Vårdens och omsorgens system är byggda för enskilda landsting, regioner och kommuner och systemen kan inte kommunicera med varandra. Det gör informationshanteringen ineffektiv och försvårar för vårdpersonalen, vilket gör det svårt att i framtiden möta medborgarnas förväntningar på en säker, tillgänglig och högkvalitativ vård om det inte sker förändringar.

Martin Ingvar menar att life sciense-Sverige ligger cirka 30 år efter övriga industrin gällande implementering av effektiva digitaliserings strukturer. I intervjun berättar han om vad som händer om vi inte lyckas me denna ödesfråga och belyser även enskilda fungerande exempel där de digitala systemen hanterar kvalitetsdata från patienter på ett mycket effektivt sätt som gynnar innovation, affärer och inte minst patienterna.
 

TECHJÄTTARNA KOMMER TA ÖVER SJUKVÅRDEN

Framtidsforskaren: Techjättarna kommer ta över sjukvården

De innovativa techjättarna, såsom Google och Facebook, kommer att ta över sjukvården, spår framtidsforskaren Håkan Eriksson.

Både Apple och Google – med 100-tals miljoner användare var – har börjat bygga ett internationellt hälsonätverk; de bedriver forskning samt erbjuder nu olika vård- och hälsotjänster.

Eftersom de innovativa tech-jättarnas tjänster är användarvänliga och passar väl in på konsumenternas behov kommer de ta över allt mer från de traditionella vårdaktörerna – och revolutionera hälsovården. Det förutspår framtidsforskaren och läkaren Håkan Eriksson.

Vad händer då med den traditionella vården, har den snart spelat ut sin roll?

”Med de nya digitala tjänsterna kommer patienterna och individen vara de som driver på utvecklingen och ställer krav” säger Håkan Eriksson.

MIKAEL DAMBERG OM INNOVATIONSKLIMATET

Hör Mikael Damberg, regeringens närings- och innovationsminister (s) berätta om sin syn på den svenska innovationsklimatet och den fjärde industriella revolutionen.
”E-hälsa kommer att explodera, förnya vården och skapa mycket värde” spår Mikael Damberg och avslöjar att regeringen just nu tittar på hur rörligheten in och ut i bolag ska kunna ökas. ”Det är viktigt för innovation”. Hör mer av hans tankar två år inför nästa val, bland annat om den heta optionsfrågan: