”DET FINNS EN MOTSÄTTNING MELLAN INNOVATION OCH PATIENTDATASKYDD”

Advokaten Karl-Fredrik Björklund om motsättningen mellan innovation och patientintegritet.

Två intressen står mot varandra, skyddet för den personliga integriteten och strävan att öka innovationen inom sjukvården. Här måste alla aktörer tänka nytt och bryta gamla mönster för att framsteg ska ske eftersom ”dataskyddsförordningen” ger så lite utrymme, menar Karl-Fredrik Björklund.