DARJA ISAKSSON OM DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

Darja Isaksson sitter i statsministerns innovationsråd och utsågs 2016 till Årets mäktigaste opinionsbildare av Veckans Affärer. Här berättar hon om digitaliseringens revolutionerande konsekvenser för det svenska samhället och individen.

Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter att förstå komplexa system på nytt sätt och den största nyttan av digitaliseringen ser hon inom hälsa och miljö där digitaliseringen kan få revolutionerande konsekvenser för samhället och individen.

Hälsa är att av de områden som Darja fokuserar extra mycket på just nu och hon menar digitaliseringen kan snabba på forskningen av läkemedel. Och att dom studier som som ligger till underlag för att få ett läkemedel godkänt kan bli effektivare med digitaliseringen.

Detta och mycket annat berättar Darja Isaksson för Innovation Sverige och Veckans Affärer.