PATIENT RAPPORTERAD DATA EN GULDGRUVA

I intervjun berättar Tomas Jernberg bland annat om vilken stor betydelse patient rapporterad data kommer att få för människors hälsa och välfärdssystemet i framtiden. Han berättar även om det stora misslyckandet med att få hjärtpatienter att vidta livsnödvändiga livsstilsförändringar.

Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart samlar kontinuerligt in information från samtliga patienter i landet som vårdas på en hjärtinfarktsavdelning eller genomgår kranskärlsingrepp eller hjärtoperation.