Gunilla Carlsson fd biståndsminister om Innovation

Gunilla Carlsson arbetar idag bla som oberoende ledamot i vaccinalliansen Gavi:s styrelse.

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN INTERVJUN:
”Innovation är jätteviktigt om Sverige ska kunna förnyas, förändras och förbättras”

”Svensk innovationskraft är avgörande för att Sverige ska kunna lösa de samhällsproblem vi har”.

”Innovation är besvärligt för politiker. Det går inte att kommendera fram innovation”.

”Politiker kan döda innovation – därför är det här ett laddat begrepp”