Intervju med Anders Lönnberg – Regeringens Life Sience samordnare

Regeringens Life Sience samordnare ger dig svaren på ödes frågorna för Life Sience sektorn i Sverige: 

– Är Sverige på väg ur krisen inom Life Sience? 
– Vad kan Sverige lära av det danska Life Science undret? 
– Hur viktigt är det att Life Sience sektorn få tillgång till  långsiktigt kapital för att kunna utvecklas?
– Vilken betydelse har nya Life Sience Park i Hagastaden för att Sverige ska kunna återta sina starka position inom Life Sience?