Föredrag: Ingrid Larsson | Kokboksmytologi – sant och osant om kost

Bruk och missbruk – om njutningens pris

Kokboksmytologi – sant och osant om kost

Näringsfysiolog och medicine doktor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon arbetar kliniskt och forskar kring behandling av svår fetma hos vuxna. Har haft uppdrag för Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) och har för närvarande uppdrag vid Socialstyrelsen.

Ingrid Larsson ingår i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa och i Swedish Nutrition Foundations (SNF) forskningsnämnd samt är styrelsemedlem i Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO), där hon är vetenskaplig sekreterare. Hon är en anlitad föreläsare inom fetma, nutrition och hälsosamma matvanor.

http://www.msd.se

Föredrag: Christian Guttmann | Hur kommer AI att förändra hälso- och sjukvården?

Den artificiella intelligensens intåg i sjukvården

Hur kommer artificiell intelligens att förändra hälso- och sjukvården?

Christian Guttman

Adjungerad professor (assoc.) vid Universitetet i New South Wales, Australien. Adjungerad forskare vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), vid Karolinska Institutet. VD för HealthiHabits.com och grundare Nordic Artificial Intelligence Institute of Health.

Han har en omfattande kunskap och forskningserfarenhet i gränssnittet mellan artificiell intelligens och hälsa, med mer än 20 års erfarenhet av såväl forskning som industriella frågor. Medverkat vid initieringen av projekt inom området artificiell intelligens, datavetenskap och analytiska metoder vid BT, IBM och HP – i nära samarbete med intressenter inom hälso- och sjukvårdsmyndigheter, sjukhus, farmaindustrin, patientföreningar och primärvården. Han har medverkat till mer än 50 internationellt publicerade vetenskapliga arbeten, böcker och har åtta patent rörande hälsoaspekter på artificiell intelligens. Doktorsexamen (PhD) i ämnet vid fakulteterna för Medicine, Nursing and Health Sciences och Information Technology vid Monash Universitetet i Australien samt två Masterexamina i Computer Science och Psykologi från svenska och tyska universitet. http://www.msd.se

Föredrag: Margareta Kristensson | Är hälsofördelningen orättvis?

Den eviga drömmen om hälsa – utopi eller hotad verklighet

Är hälsofördelningen orättvis? Margareta Kristensson Professor och överläkare i socialmedicin vid Linköpings Universitet och Region Östergötland. Hennes forskning gäller orsaker till socioekonomiska skillnader i hjärtinfarkt, särskilt betydelsen av stress och psykosociala faktorer samt psykobiologiska mekanismer särskilt inflammation och plaque vulnerabilitet. Hon var ordförande i Östgötakommissionen för jämlik hälsa och ledamot i den nationella kommissionen som just lämnat sitt slutbetänkande. http://www.msd.se

Föredrag: Helena Nordenstedt | Har jordens befolkning blivit friskare?

Publicerades den 13 mars 2018

PRENUMERERA Subscribed Unsubscribe
Segment: Den eviga drömmen om hälsa – utopi eller hotad verklighet Har jordens befolkning blivit friskare? Helena Nordenstedt Forskarassistent i global hälsa, specialist i internmedicin och föreläser regelbundet för Stiftelsen Gapminder. Under 2016 ansvarig för en onlinekurs (MOOC) i Global hälsa tillsammans med Hans Rosling, med 20 000 deltagare. Arbetat kliniskt för Läkare utan gränser i Kongo och i Västafrika under Ebolautbrottet 2014-16.

DEMENSSJUKDOMAR KOSTAR MER ÄN VÄRDET AV APPLE

Du kan idag förebygga din egen hälsa för att säkra ett friskare liv i framtiden. Forskningen har kommit långt och om du upptäcker symptom i tid, finns det bot, bromsmedicin och behandling mot både cancer, Alzheimer och andra dödliga sjukdomar. Men hur ska vi göra för att alla ska få möjlighet att testa sig regelbundet? Vem tar ansvar för att vi upptäcker sjukdomar i tid och vem betalar?
Dr Jina Swartz, som forskar på neurologiska sjukdomar och Alzheimers, spår en tsunami av sjukvårdskostnader, som inget land i världen kommer att klara av, om vi inte snabbt hittar sätt att upptäcka i tid och att bota.

HEALTHCARE SYSTEM WILL COLLAPSE- a dialogue on Alzheimer

Healthcare systems will collapse – a dialogue on Alzheimerj

Researchers have been struggling for decades, trying to figure out the mystery of Alzheimer’s disease. Is there cracks of hope in research? And what are the threats of this disease to society? The world’s most prominent researchers met in Stockholm in March and their message to policy- and decision makers is that the situation is critical. “Healthcare systems will collapse if we don’t find treatment”, says Professor Bengt Winblad, followed by Dr Jina Swartz stating, “The situation is critical”.

FOTNOT:
Bengt Winblad, Professor of Geriatrics at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society at Karolinska Institutet, and a member of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet since 1988. Professor Winblad is an honorary professor at several universities, including Beijing University in China. Through the years, he has been receiving a number of awards. Professor Winblad is the world’s most prominent researchers in the Alzheimer field.

Dr Jina Swartz [MB BCh Cum Laude, MSc Med (Neurology), PhD (Cambridge)] is the Executive Director and Neuroscience Therapeutic Area Head for MSD (Merck Sharp and Dohme) European Clinical Development, based in the European Innovation hub in London, UK. Dr Swartz is one of the world’s leading researchers in Alzheimer’s.